Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michaliny KURKUS-GRUSZECKIEJ

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 3 listopada 2022 roku o godz. 12:00,
w trybie stacjonarnym, w sali 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa  Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w  Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Michaliny KURKUS-GRUSZECKIEJ 
na temat:
 „Investigation of thermal and flow processes in low-pressure rotary lobe expanders
Streszczenie

 

promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Krzysztof BADYDA
promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Piotr KRAWCZYK, prof. uczelni
recenzenci:
prof. dr inż. Witold ELSNER recenzja
Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Jerzy GŁUCH recenzja
Politechnika Gdańska

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku angielskim

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu