Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Tercjak

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 
zawiadamiają,
że w dniu 14 września 2021 roku o godz. 11:00,
w formie zdalnej,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Moniki Tercjak
na temat:

 

„Short period variations of Earth rotation from measurements made by Ring Laser Gyroscopes”

 

promotor:
Prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI
– Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
 
recenzenci:
Prof. dr hab. Jolanta NASTULA
– Centrum Badań Kosmicznych PAN
Prof. dr hab. inż. Wiesław KOSEK
– Wojskowa Akademia Techniczna

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o potwierdzenie wysyłając informację na adres e-mail: obronadoktoraty.gik@pw.edu.pl do dnia 11.09.2021 r. do  godz. 12.00.
Przed rozpoczęciem publicznej obrony zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS TEAMS.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Inżynierii Lądowej PW oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zmiana rozmiaru fontu