Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauli RAZIN

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają,
że w dniu 4 lipca 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie hybrydowym* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Pauli RAZIN
na temat:
„Metoda oceny przejęcia kontroli sterowania przez kierowcę w pojazdach z warunkową autonomizacją”

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Iwona GRABAREK
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Ewelina SENDEK-MATYSIAK, prof. uczelni
Politechnika Świętokrzyska

Dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK
– Politechnika Poznańska

 

*Komisja Doktorska oraz Doktorantka uczestniczą w publicznej obronie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali goście uczestniczą poprzez zdalne połączenie w aplikacji MS Teams.
Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 01.07.2022 r., do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania  w platformie MS Teams.
Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zmiana rozmiaru fontu