Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny CHIKHA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 12:00,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Pauliny CHIKHA
na temat:
 „Ocena ryzyka operacji obsługi naziemnej z wykorzystaniem sprzętu lotniskowego

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Jacek SKORUPSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Teresa ABRAMOWICZ-GERIK, prof. uczelni
Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. inż. Mariusz WESOŁOWSKI
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu