Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła STĘPNIA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 12:00,
w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej w sali nr 115 w Warszawie, ul. Nowowiejska 20,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Pawła STĘPNIA
na temat:

 

„Identyfikacja parametrów kinetycznych toryfikacji
paliw formowanych z odpadów”

streszczenie

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej BIAŁOWIEC
– z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr MANCZARSKI
recenzenci:
dr hab. inż. Krystyna MALIŃSKA, prof. uczelni recenzja
– z Politechniki Częstochowskiej
dr hab. inż. Joanna RODZIEWICZ  recenzja
-z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Uprzejmie informuję, że obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 12:00.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

 

Zmiana rozmiaru fontu