Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra DMOCHOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 17 listopada 2022 roku o godz. 10:15,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Piotra DMOCHOWSKIEGO
na temat:
 „Płynność ruchu lotniczego w obszarowym sektorze kontroli

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Jacek SKORUPSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK, prof. uczelni
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Dr hab. Telesfor MARKIEWICZ, prof. uczelni
Akademia Sztuki Wojennej

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu