Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra JÓŹWIAKA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie hybrydowym* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Piotra JÓŹWIAKA
na temat:

 

„Assessment of using low-calorific synthesis gas as a source
of heat in an industrial bogie hearth furnace

streszczenie

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof BADYDA
promotor pomocniczy:
dr inż. Jarosław HERCOG
– z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS   recenzja
z Politechniki Częstochowskiej
dr hab. inż. Wojciech MOROŃ    recenzja
– z Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Wojciech NOWAK recenzja
– z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
* Obrona odbędzie się w sali nr 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25, dla osób z zewnątrz na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl  do dnia 26 maja 2022 r. do godz. 12:00.
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.
Zmiana rozmiaru fontu