Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra LISA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 13:00,
w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w sali nr 8 w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Piotra LISA
na temat:

 

„A study of a positive displacement machine application
in the supercritical carbon dioxide Brayton cycle

streszczenie

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Jarosław MILEWSKI
recenzenci:
prof. dr  hab. Łukasz BARTELA, prof. uczelni   recenzja
– z Politechniki Śląskiej
dr hab. Rafał KOBYŁECKI, prof. uczelni    recenzja
– z Politechniki Częstochowskiej
* Obrona odbędzie się w sali nr 8 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25, dla osób z zewnątrz na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl  do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 12:00.
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.
Zmiana rozmiaru fontu