Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra POKORSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 11:15,
w trybie stacjonarnym, w Gmachu wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Piotra POKORSKIEGO
na temat:
 „Ocena trwałości nawierzchni drogowych na obiektach mostowych

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Piotr RADZISZEWSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
promotor pomocniczy:
Dr hab. inż. Michał SARNOWSKI, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI
Politechnika Świętokrzyska
Dr hab. inż. Paweł MIECZKOWSKI, prof. uczelni
Zchodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu