Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra PROCHONIA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
uprzejmie informuje,
że w dniu 8 grudnia 2020 roku o godz. 15.00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym
mgr inż. Piotra PROCHONIA
na temat:
„Geopolymer Composities Based on Fly Ash from Co-combustion of Coal and Biomass”
promotor:
Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ
– Politechnika Warszawska (Polska)
drugi promotor:
Prof. Dr Eng. Luc Courard
– University of Liège (Belgia)
promotor pomocniczy:
Dr inż. Tomasz PIOTROWSKI
– Politechnika Warszawska
Dr Zhao Zengfeng
– University of Liège (Belgia)
recenzenci:
Dr hab. inż. Izabela HAGER, prof. PK
– Politechnika Krakowska (Polska)
Prof. Dr Eng. Benoît Bissonnette
– Laval University (Canada)
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.il.pw.edu.pl/awanse-naukowe
oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT1688644d173243a7b8cd4ea38b61f27c/
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 07.12.2020 r. do godz. 14.00 wysyłając swój adres e-mail na: committee.phd@il.pw.edu.pl.
Zmiana rozmiaru fontu