Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała BRYKA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 8 listopada 2021 roku o godz. 11:00,
w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w sali nr T105 w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Rafała BRYKA
na temat:

 

„New methods in modeling of processes in passive safety systems
in a III+ generation BWR”
streszczenie

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Konrad ŚWIRSKI
recenzenci:
prof. dr  hab. Mariusz DĄBROWSKI     recenzja
– z Narodowego Centrum Badań Jądrowych
dr hab. Ludwik PIEŃKOWSKI, prof. uczelni    recenzja
– z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Obrona rozprawy odbędzie się w języku angielskim.
Uprzejmie informuję, że obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl  do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 12:00.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn. – pt. 9.00 – 15.00.
UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty
w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13)  na dzień przed planowaną wizytą.
Zmiana rozmiaru fontu