Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała ROGÓŻA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 5 czerwca 2023 roku o godz. 1100 ,
w sali  nr 105  budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Rafała ROGÓŻA
na temat:
 „The influence of flash-boiling effect on droplet size distributions of low-pressure sprays under various ambient pressures and fluid temperatures

 

Streszczenie

 

promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej TEODORCZYK
promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz KAPUSTA
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek BRZEŻAŃSKI recenzja
z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. inż. Jerzy KOWALSKI recenzja
z Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA recenzja
z Politechniki Poznańskiej

 

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka).

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu