Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Teresy KUREK

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 11 kwietnia 2022 roku o godz. 13:00,
w trybie hybrydowym*
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Teresy KUREK
na temat:

 

„System generujący prognozy zapotrzebowania na ciepło dla Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej”
streszczenie

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Konrad ŚWIRSKI
recenzenci:
dr hab. inż. Hanna KOSHLAK, prof. uczelni recenzja
– z Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAK  recenzja
-z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Bohdan WĘGLOWSKI recenzja
– z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
*Obrona odbędzie się w sali nr T5 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25, dla osób z zewnątrz na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.
 Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

 

Zmiana rozmiaru fontu