Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza KUŁAKOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 9 listopada 2022 roku o godz. 12:30,
w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali nr 101
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Tomasza KUŁAKOWSKIEGO
na temat:
 „Modelowanie i analiza procesów wymiany ciepła w oszkleniu wypełnionym materiałem fazowo zmiennym

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
promotor pomocniczy:
Dr inż. Arkadiusz Węglarz
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
recenzenci:
Dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. uczelni
Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai
Politechnika Rzeszowska

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu