Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Witolda BARTNIKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie hybrydowym* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Witolda BARTNIKA
na temat:
„Organizacja systemu publicznego transportu miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych”

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
promotor pomocniczy:
Dr hab. inż. Mariusz IZDEBSKI, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO
– Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Edward MICHLOWICZ
– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

*Komisja Doktorska, Promotor Pomocniczy oraz doktorant uczestniczą w publicznej obronie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali goście uczestniczą poprzez zdalne połączenie MS Teams.
Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 20.05.2022 r., do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams.
Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zmiana rozmiaru fontu