Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha KALETY

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 13 października 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Wojciecha KALETY
na temat:
 „Ocena procedur operacyjnych podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym opierając się na systemie EGNOS”

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Jacek SKORUPSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof. uczelni
Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu