Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Lucyny SZACIŁŁO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 3 marca 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Lucyny SZACIŁŁO
na temat:

 

„Model oceny ryzyka realizacji kolejowych przewozów towarowych”

 

promotor:
Prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Rafał BURDZIK, prof. PŚ
– Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Dr hab. inż. Dariusz MAZURKIEWICZ, prof. uczelni
– Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 

Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 01.03.2022 r. do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Transportu oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej
Zmiana rozmiaru fontu