Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Michała ZIĘBY

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają,
że w dniu 1 lipca 2022 roku o godz. 10:30,
w trybie hybrydowym* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Michała ZIĘBY
na temat:
„Model oceny ryzyka w transporcie kolejowym w kontekście wdrażania interoperacyjności systemu kolei w Polsce”

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Anna STELMACH, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
promotor pomocniczy:
Dr inż. Ignacy GÓRA
Urząd Transportu Kolejowego
recenzenci:
Dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI
Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Rafał BURDZIK, prof. uczelni
– Politechnika Śląska

 

*Komisja Doktorska, Promotor Pomocniczy oraz Doktorant uczestniczą w publicznej obronie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali goście uczestniczą poprzez zdalne połączenie MS Teams.
Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 29.06.2022 r., do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania  w platformie MS Teams.
Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zmiana rozmiaru fontu