Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła DRÓZDA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają,
że w dniu 26 września 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie hybrydowym* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Pawła DRÓZDA
na temat:
 „Metoda generowania testów funkcjonalnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym”

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Adam ROSIŃSKI, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Tomasz PERZYŃSKI, prof. uczelni
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK
Instytut Kolejnictwa

 

*Komisja Doktorska, Promotor Pomocniczy oraz Doktorantka uczestniczą w publicznej obronie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali goście uczestniczą poprzez zdalne połączenie w aplikacji MS Teams.
Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 22.09.2022 r., do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania  w platformie MS Teams.
Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zmiana rozmiaru fontu