Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Piotra MALAWKO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
zawiadamiają,
że w dniu 18 maja 2021 roku o godz. 10.00
w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Piotra MALAWKO
na temat:
„Metoda wykrywania dyskomfortu przy obsłudze urządzeń adaptacyjnych przez kierowców z niepełnosprawnościami”
promotor:
Prof. dr hab. inż. Marcin ŚLĘZAK
– Instytut Transportu Samochodowego
recenzenci:
Dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL
– Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ
– Politechnika Poznańska
Publiczna rozprawa obrony doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikacje uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 14.05.2021 r. do godz. 14.00 wysyłając zgłoszenie na adres e-mail na: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl. Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS TEAMS.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Transportu oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zawiadomienie
Zmiana rozmiaru fontu