Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Wiesława STANIUKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 12:30,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr Wiesława STANIUKA
na temat:
 „Metoda planowania logistycznego w zastosowaniu do oceny wybranych procesów logistycznych

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI, prof. uczelni
Politechnika Koszalińska
recenzenci:
Dr hab. inż. Renata  ŻOCHOWSKA, prof. uczelni
Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Marek KARKULA, prof. uczelni
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie  Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu