Zaproszenie na spotkanie ENHANCE Conversations

W imieniu konsorcjum ENHANCE zapraszamy na wirtualne spotkanie ENHANCE Conversations, które odbędzie się 24 listopada 2022 r. w godz. 16.00-18.00. ENHANCE Conversations to cykliczne spotkanie przedsiębiorców, polityków, badaczy i zainteresowanych przyszłością Europy obywateli, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań naszej cywilizacji.

Tematem tegorocznego cyklu jest cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji w kontekście różnorodności, włączenia i równości płci.

Jednym prelegentów będzie dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym:

1) Jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w kontekście tworzenia równych szans?
2) Jak uczelnie techniczne mogą wesprzeć tworzenie rozwiązań we współpracy z przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim?
3) Czy sztuczna inteligencja może przyczynić się do budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa?

Obowiązuje rejestracjaLINK
Więcej informacji na stronie ENHANCE Conversations.

Zmiana rozmiaru fontu