Zaproszenie na warsztaty Design Thinking dot. istotnych problemów społecznych Mazowsza

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW serdecznie zaprasza na warsztaty Design Thinking prowadzone w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”.

Spotkania skierowane są zarówno do uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i urzędników, naukowców oraz zainteresowanych mieszkańców województwa mazowieckiego. W kameralnych grupach uczestnicy warsztatów staną przed wyznawaniem opracowania rozwiązania istotnego problemu społecznego obserwowanego na Mazowszu. W przyszłości, część z najbardziej innowacyjnych pomysłów poddana zostanie dalszym pracom, które pozwolą na ich udoskonalenie, a w perspektywie czasu – być może również wykorzystanie w celu poprawy jakości życia na Mazowszu.

Na trzygodzinne warsztaty można zapisywać się wypełniając formularz rejestracyjny pod adresem: http://bit.ly/warsztatyDT. W podzięce za zaangażowanie i włożoną w projekt pracę, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w inicjatywie.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”. Projekt krajowy finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

Więcej informacji na stronie: www.cziitt.pw.edu.pl/zaproszenie-na-warsztaty-design-thinking-dot-istotnych-problemow-spolecznych-mazowsza/

Zmiana rozmiaru fontu