Zaproszenie na wykład dr. inż. Dariusza Praska pt. „Rola doradcy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w instytucjach finansowych”

W imieniu Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. uczelni, serdecznie zapraszamy na wykład dr inż. Dariusza Praska*, byłego pracownika Wydziału i obecnego współpracownika Zespołu Gospodarki Odpadami, a od 1991 pracownika międzynarodowych instytucji finansowych na temat: „Rola doradcy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG**) w instytucjach finansowych”.

Wykład odbędzie się w dniu 14 kwietnia b.r. (piątek) o godz. 14 (do ok. 15) w sali 26 na parterze budynku Wydziału IBHiIŚ, ul. Nowowiejska 20.

Ww. tematyka obejmuje bardzo istotny z punktu widzenia inżynierskiego (w tym eksperckiego, konsultingowego) zakres analiz pozatechnicznych związanych z ochroną środowiska, kompetencjami społecznymi oraz działalnością korporacyjną i bankową (finansowanie inwestycji).

Wykład przeznaczony jest dla pracowników naukowych Uczelni zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska, zarządzania, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz spraw społecznych w inwestycyjnych działaniach inżynierskich, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych osób.

 

* Dr Prasek jest dyrektorem Sustainability Advisory Services Ltd., firmy doradczej w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Dr Prasek ma doświadczenie w realizacji około 4000 projektów inwestycyjnych w wielu sektorach. Do niedawna zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Departamencie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.  Dr Prasek dołączył do Banku w 1992 roku i był odpowiedzialny za koordynację due-diligence środowiskowego i społecznego, zarządzanie ryzykiem i monitorowanie różnych operacji inwestycyjnych Banku w różnych sektorach, w tym dużych projektów infrastrukturalnych, produkcyjnych, transportowych, niepaństwowych inwestycji komunalnych oraz operacji z udziałem pośredników finansowych.  Dr Prasek był jednym z kluczowych współtwórców opracowania i wdrożenia Strategii Przejścia na Gospodarkę Zieloną, która obejmuje wdrożenie postanowień Gospodarki Obiegu Zamknietego w projektach wspieranych przez Bank.  Przed dołączeniem do Banku był doradcą Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju (Szczyt Ziemi).  Dr Prasek uzyskał tytuł doktora inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej, a w latach 1987-1991 był adiunktem w Instytucie Inżynierii Środowiska tej uczelni.  Dr Prasek opublikował liczne artykuły w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi, gospodarki cyrkularnej, zarządzania środowiskiem, środowiskowych aspektów finansowania projektów i jest członkiem wielu organizacji zawodowych.

**ESG, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyka obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Zmiana rozmiaru fontu