Zaproszenie na wykłady gościnne dr inż. Dorothei Rechtenbach i dr inż. Joachima Behrendta z Technical University of Hamburg

Serdecznie zapraszamy do udziału w gościnnych wykładach dr inż. Dorothei Rechtenbach i dr inż. Joachima Behrendta z Instytutu Gospodarki Ściekowej i Ochrony Wód Politechniki w Hamburgu (TUHH), które odbędą się w dniach 16 maja 2024 r. oraz 22-23 maja 2024 r. w ramach współpracy w ramach programu ERASMUS pomiędzy TUHH i Politechniką Warszawską.

Dr inż. Dorothea Rechtenbach jest wykładowcą w Instytucie Gospodarki Ściekowej i Ochrony Wód na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki w Hamburgu (Technische Universität Hamburg, Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz). Prowadzi wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej, chemii analitycznej i chemii środowiska. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu usuwania mikrozanieczyszczeń ze środowiska wodnego oraz wytwarzania biowodoru metodami fermentacji ciemnej i jasnej.

Dr inż. Joachim Behrendt pełni funkcję Wicedyrektora Instytutu Gospodarki Ściekowej i Ochrony Wód na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki w Hamburgu (Technische Universität Hamburg, Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków komunalnych w procesach nanofiltracji i w reaktorach z utwierdzoną biomasą oraz unieszkodliwianiem odcieków ze składowisk odpadów z wykorzystaniem procesów membranowych. Prowadzi wykłady dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich między innymi z zakresu modelowania procesów zachodzących w oczyszczaniu ścieków zaawansowanych metod oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów.

W dniu 16 maja 2024 r. w godz. 8:30-12:00 (sala 305 Wydział IBHiIŚ) dr inż. Dorothea Rechtenbach wygłosi wykład „Analiza środowiskowa”.

W dniu 22 maja 2024 r. w godz. 10:15-14:00 (sala 124 Wydział IBHiIŚ) dr inż. Joachim Behrendt wygłosi wykład „Reaktory z utwierdzoną biomasą. Kinetyka błony biologicznej”.

W dniu 23 maja 2024 r. w godz. 10:15-14:00 (sala 124 Wydział IBHiIŚ) dr inż. Joachim Behrendt wygłosi wykład „Odzysk produktów użytecznych z osadów ściekowych”.

English version

English version

English version

Zmiana rozmiaru fontu