Zarządzenie nr 18/2020 zmieniające Zarządzenie Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w sprawie ustalenia liczebności grup studentów na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW w roku akademickim 2020/2021 w sem. zimowym

Zarządzenie nr 18/2020 zmieniające Zarządzenie Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r.  w sprawie ustalenia liczebności grup studentów na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW w roku akademickim 2020/2021 w sem. zimowym.

Zmiana rozmiaru fontu