Zarządzenie nr 56/2021 Rektora PW w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej identyfikatora ORCID oraz uwierzytelnienia profilu naukowca na platformie ORCID

Zarządzenie nr 56/2021 Rektora PW z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej identyfikatora ORCID oraz uwierzytelnienia profilu naukowca na platformie ORCID

Zmiana rozmiaru fontu