Zarządzenie nr 70/2023 Rektora PW_w sprawie używania w PW systemu teleinformatycznego USOSweb do wnoszenia i doręczania pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że zostało wydane Zarządzenie nr 70/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie używania w Politechnice Warszawskiej systemu teleinformatycznego USOSweb do wnoszenia i doręczania pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących skreślenia z listy studentów oraz zwolnień cudzoziemców z opłat za kształcenie na studiach (w załączeniu wersja polska i anglojęzyczna).

Zmiana rozmiaru fontu