Decyzja nr 9/2021 w sprawie upoważnienia dr inż. Błażeja Smolińskiego do reprezentowania Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska podczas kontroli w zakresie przeciwpożarowej

Decyzja nr 9/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia dr inż. Błażeja Smolińskiego do reprezentowania Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska podczas kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zmiana rozmiaru fontu