Zebranie informacyjne dotyczące wyboru specjalności.

UWAGA STUDENCI!!!

 

W dniu 08.12.2022 roku o godzinie 16:00 w aplikacji MS Teams odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące wyboru specjalności

na studiach magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska.

 

W dniu 09.12.2022 roku o godzinie 17:00 w aplikacji MS Teams odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące wyboru specjalności

na studiach inżynierskich na kierunku Inżynieria Środowiska

 

Podczas spotkania zostanie przedstawiona procedura składania deklaracji w systemie USOS-web.
Obecność studentów na zebraniu jest obowiązkowa.

Zmiana rozmiaru fontu