Zespół Badawczy Ochrony Atmosfery w konsorcjum ACTRIS-PL

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Badawczy Ochrony Atmosfery pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Katarzyny Judy-Rezler został składową konsorcjum ACTRIS-PL, które tworzą m.in.: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski (Laboratorium Pomiarów Zdalnych RS-Lab), Uniwersytet Wrocławski.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. decyzją Komisji Europejskiej powołane zostało konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur oraz gazów śladowych ACTRIS ERIC. Wśród siedemnastu państw-założycieli tej międzynarodowej infrastruktury wspierającej badania nad atmosferą i klimatem jest Polska.

ACTRIS (ang. Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) stanowi jeden z najważniejszych elementów europejskiego systemu infrastruktur do badania środowiska. Jest to wielowarstwowa, wielodziedzinowa i interoperacyjna infrastruktura badawcza, w której zbierane i gromadzone są wyniki pomiarów pochodzących z rozproszonych sieci pomiarowych, a ich dane są opracowywane, standaryzowane i integrowane w centralnej bazie danych. Przedsięwzięcie znajduje się na tzw. Mapie Drogowej infrastruktur badawczych Europejskiego Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (ang. European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI), a także na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej*

 

Zespół Ochrony Atmosfery Politechniki Warszawskiej – funkcjonuje w ramach Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.  Najważniejszym elementem prowadzonej działalności Zespołu jest centralizacja wiedzy z zakresu fizyki i chemii atmosfery, modelowania matematycznego procesów atmosferycznych, oddziaływań zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i środowisko, metod oceny i zarządzania jakością powietrza z unikatowymi umiejętnościami naukowej metody badawczej i wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania badań doświadczalnych, podstawowych i stosowanych.
Pracą Zespołu kieruje prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
katarzyna.juda-rezler@pw.edu.pl
(+48) 22 234 7274

 

Zmiana rozmiaru fontu