Zespoły Badawcze Politechniki Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z katalogiem usług B+R Politechniki Warszawskiej.

OD PROREKTORA DS. ROZWOJU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Współpraca środowiska naukowego i biznesu jest jedynym z kluczowych czynników wpływających na możliwość
skutecznego transferu technologii, a tym samym kreowania innowacyjnej gospodarki, która będzie służyć potrzebom
współczesnego społeczeństwa i rozwojowi naszego kraju. Budowa platformy do komunikacji nauki i biznesu, w tym
nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń oraz przekuwania potrzeb w realne rozwiązania, jest ważnym
elementem tej współpracy.
Politechnika Warszawska dysponuje unikatową infrastrukturą i aparaturą naukową oraz ogromnym potencjałem
zespołów badawczych w obszarze nauk technicznych. Dzięki temu Politechnika Warszawska zajmuje czołowe miejsce
wśród polskich uczelni technicznych, szczególnie w obszarze badań aplikacyjnych, których efektem są patenty
i innowacje. Komercjalizacja wiedzy jest potwierdzeniem użyteczności społecznej badań prowadzonych na uczelni,
a środki z niej uzyskiwane stają się coraz ważniejszym elementem finansowania kolejnych prac badawczo-rozwojowych.
Politechnika Warszawska znalazła się w gronie najlepszych uczelni w Polsce wyłonionych w wyniku konkursu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Uzyskaliśmy status uczelni
badawczej. To olbrzymi prestiż, ale również wiele nowych możliwości szybszego rozwoju, prowadzenia badań naukowych
na światowym poziomie, także rozwijania oferty badawczej dla innowacyjnej, opartej na nowych technologiach
gospodarki.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z prezentowanym katalogiem usług B+R Politechniki Warszawskiej.
Mam nadzieję, że ta lektura stanie się inspiracją i przyczynkiem do nawiązania współpracy, czego i Państwu, i sobie życzę.

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
Prorektor ds. Rozwoju w kadencji 2020–2024

Katalog usług B+R Politechniki Warszawskiej

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu