Zgłoszenie uczestnictwa

Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od 1.10.2022 r. do 28.04.2023 r.

Zgłoszenie w konkursie musi obejmować:

  • proponowaną koncepcję zagospodarowania przedstawioną w formie np.: rysunków, zdjęć, opisów, animacji, filmu, prezentacji, modelu, grafiki, itp.
  • opis koncepcji zawierający np.: cel, przedstawienie stanu istniejącego, określenie problemów i ich przyczyn, określenie potrzeb lokalnej społeczności, zaproponowanie zmian, określenie skutków zmian (zalety i wady) i ich wpływu na środowisko naturalne i mieszkańców, podsumowanie.
  • kartę zgłoszenia (załącznik 1).
  • wypełniony i podpisany formularz „Zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych” podpisany przez Uczestnika konkursu (załącznik 2)
  • zgodę Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu, jeżeli Uczestnik konkursu nie ukończył 18 roku życia (załącznik 3).
  • zgodę na opublikowanie koncepcji na stronie internetowej Konkursu i Wydziału (załącznik 4),
  • klauzulę informacyjną (załącznik 5).

Regulamin i załączniki dostępne są tutaj.

Zgłoszenie przesyłane są pocztą tradycyjną na adres ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, sekretariat lub elektronicznie na adres sekretariat.wibhis@pw.edu.pl.

Zmiana rozmiaru fontu