Zmiana formy organizacji zajęć dydaktycznych od 19.10.2020 r. do 29.01.2021 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 113/2020 z dnia 15/10/2020 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r.  oraz Zarządzeniem Rektora nr 127/2020 z dnia 2/11/2020 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. zajęcia dydaktyczne na Wydziale odbywają się w formie zdalnej.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Zmiana rozmiaru fontu