Zrób Dyplom z Veolią, X edycja programu – kwiecień 2022

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów udziału w X edycji programu ,,Zrób Dyplom z Veolią”.

Co można zyskać:

 • Doświadczenie w firmie, która zarządza największą siecią ciepłowniczą w Warszawie.
 • Opiekuna merytorycznego z Veolii Energii Warszawa.
 • Możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.
 • Praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami.
 • Dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych.
 • Wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

10 atrakcyjnych tematów z obszarów:

 • eksploatacji,
 • optymalizacji,
 • rozwoju sieci ciepłowniczych i węzłów.

Harmonogram programu:

 • 07.03-20.03 – nabór zgłoszeń Kandydatów do udziału w Programie
 • 21.03 – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych
 • do 06.04 – decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w Programie
 • do 15.04 – podpisywanie umów ze Studentami
 • 18.04 – rozpoczęcie X edycji programu ,,Zrób Dyplom z Veolią”

Informacje dodatkowe:

 • Czas trwania: 6 miesięcy (przeciętnie 32 godziny tygodniowo).
 • Data rozpoczęcia: kwiecień 2022 r.
 • Kwalifikacja studentów następuje na podstawie CV i rozmowy kwalifikacyjnej.

Co zrobić aby wysłać swoje zgłoszenie do programu:

 • Wejdź na link: KLIK
 • Wpisz swoje dane, dołącz CV i wskaż nazwę tematu, który wybrałeś.
 • Czekaj na nasz odzew.

Kontakt:

Małgorzata Ziemak, e-mail: małgorzata.ziemak@veolia.com, tel. kom: 508 007 933.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://energiadlawarszawy.pl/zrob-dyplom-z-veolia-x-edycja-programu-kwiecien-2022/

Zmiana rozmiaru fontu