Zrób dyplom z Veolią – XII edycja

Veolia Energia Warszawa S.A. zaprasza studentów ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich do udziału w XII edycji programu “Zrób dyplom z Veolią”. 

W ramach tego programu , studenci w trakcie 6 miesięcznego stażu piszą swoje prace dyplomowe na wskazany przez Spółkę temat.

Dla studentów proponowane jest 7 priorytetowych tematów:

  1. Układy metrologiczne w sieciach ciepłowniczych
  2. Określenie wpływu stopnia sieciowania  PE-X na właściwości termoplastyczne i wytrzymałościowe muf  sieciowanych radiacyjnie
  3. Analiza możliwości współpracy instalacji odzysku ciepła z warszawskim systemem ciepłowniczym
  4. Rozproszone źródła OZE (do 1MW) pracujące na sieć ciepłowniczą
  5. Integracja pomp ciepła z sieciami ciepłowniczymi
  6. Układ przygotowania ścieków nieoczyszczonych dla instalacji odzysku ciepła z wykorzystaniem wymienników spiralnych i pomp ciepła typu glikol-woda
  7. Wykorzystanie Wisły jako źródła ciepła do zasilania sieci ciepłowniczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26.01.2024 r. 

Szczegóły programu, wraz z niezbędnymi informacjami i harmonogramem, znajdują się tutaj.

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu