Uroczystość wręczenia dyplomów – 8 października 2022 r.

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Środowiska

Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Klub Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa

 

zapraszają na 

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

8 października, godz. 13.00, Mała Aula Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Warszawa

 

Podczas uroczystości wręczane będą Złote Dyplomy Absolwentom rocznika 1971/1972 i wcześniejszym oraz dyplomy Absolwentom roczników 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

Program uroczystości:

 1. Otwarcie wydarzenia przez Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 2. Przemowa Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 3. Przemowa przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej
 4. Przemowa przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej
 5. Przemowa przedstawiciela Klub Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska
 6. Przemowa przedstawiciela Absolwentów z rocznika 1972
 7. Przemowa przedstawiciela Koła Naukowego Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
 8. Wręczenie Złotych Dyplomów
 9. Przedstawienie sponsorów wydarzenia
 10. Przemowa przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 11. Przemowy przedstawicieli Kół Naukowych Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 12. Wręczenie dyplomów Absolwentom 2021/2022
 13. Uroczyste wspólne zdjęcie przed Gmachem Głównym
 14. Zamknięcie wydarzenia

 

Udział w Uroczystości jest bezpłatny, jednak wymaga zapisu poprzez formularz dostępny TUTAJ.

Termin przesyłania formularza rejestracyjnego upływa w dniu 30.09.2022 r. lub wcześniej, po wyczerpaniu puli dostępnych miejsc.

Wydarzenie jest również widoczne na Facebook

 

 

Dodatkowe informacje

 

 

Wspierają nas

 

 

     
     
     
     
     
     
   

 

 
     
     
   

 

 
     
 

 

 

     
   

 

Zmiana rozmiaru fontu