Biogospodarka

Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów oraz innych form kształcenia realizowanych w grupach. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Kierunek jest prowadzony wspólnie na trzech uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej. 

Zmiana rozmiaru fontu