Finał III Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego “Eko-Zośka”

15 kwietnia 2024 roku, na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Środowiska, odbył się finał III Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego “Eko-Zośka” (edycja 2023/2024 – “Zmiany klimatu”), organizowany przez LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu Zośka w Warszawie. Dyrektorem szkoły jest Pani Katarzyna Zajączkowska.

Patronat tego konkursu objął Dziekan Wydziału, dr hab. in. Paweł Popielski, prof. PW, oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, reprezentowany przez który Panią Małgorzatę Hajto – Kierownika Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu oraz Panią Annę Bojanowicz-Bablok, pracownika Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka.

Organizatorkami wydarzenia są Pani Wicedyrektor szkoły Ewa Smak – nauczycielka geografii, Pani Anna Szymczak – nauczycielka geografii oraz Pani Małgorzata Kowalska – nauczycielka fizyki.

Program tego wydarzenia przedstawiał się następująco:

• Uroczyste powitanie gości przez organizatorów Konkursu
• Wykład Dr inż. Krystyny Lelicińskiej-Serafin pt. “Czy da się na nartach zjechać ze spalarni śmieci? – czyli o odpadach z innej perspektywy”
• Wystąpienie Pani Małgorzaty Hajto “O najważniejszym sprzymierzeńcu w akceptacji do zmian klimatu”
• Prezentacja najlepszych prac konkursowych:
– Radomski Maciej, Jasionowski Konrad, „Migracje klimatyczne”
– Zuzanna Kruk, Aleksandra Lewandowska, „Analiza porównawcza zmian klimatu dla dwóch wybranych powiatów Polski”
• Wręczenie nagród laureatom konkursu
• Uroczyste podpisanie umowy patronackiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej nad klasą matematyczno–fizyczną LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka”

Bardzo dziękujemy i zapraszamy ponownie!

PS. O umowie patronackiej klasy mat-fiz XXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka”, można przeczytać więcej tutaj.

Zmiana rozmiaru fontu