Inżynieria Środowiska nst

Na studiach niestacjonarnych 1 stopnia specjalności Inżynieria Srodowiska, studenci mogą pogłębić swoje zainteresowania poprzez wybór odpowiednich przedmiotów realizowanych w dwóch ostatnich semestrach w jednym z trzech bloków tematycznych:

  • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW)
  • Zaopatrzenie w Wodę (ZW)
  • Ochrona Gruntów i Gospodarowania Odpadami (OGiGO). 

Schemat kształcenia

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu