Inżynieria Komunalna

Na studiach niestacjonarnych 1 stopnia specjalności Inżynieria Komunalna, studenci mogą pogłębić swoje zainteresowania poprzez wybór odpowiednich przedmiotów realizowanych w dwóch ostatnich semestrach w jednym z trzech bloków tematycznych: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW) lub Zaopatrzenie w Wodę (ZW) lub Ochrona Gruntów i Gospodarowania Odpadami (OGiGO). 

Zmiana rozmiaru fontu