Jak wziąć udział w konkursie?

Gotową koncepcję, zgodną z wymaganiami Konkursu i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres organizatora – więcej informacji w zakładce Zgłoszenie uczestnictwa.

Otwarcie zgłoszeń w Konkursie: 1.10.2022 r.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 28.04.2023 r.

Zmiana rozmiaru fontu