Konkurs na granty w dyscyplinie ILiT – marzec 2021 r.

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (ILiT) PW podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla pracowników PW, którzy zadeklarowali dyscyplinę ILiT. Jest to konkurs na granty, które mogą być wykorzystane w szczególności na dofinansowanie publikacji wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie (koszty tłumaczenia i opłat wydawniczych). Szczegóły w Regulaminie.

Do pobrania załączniki w wersji edytowalnej:
Wniosek
Porozumienie
Protokół oceny i odbioru

Zmiana rozmiaru fontu