Nowe laboratorium dydaktyczne na Wydziale

Z przyjemnością informujemy o utworzeniu nowego laboratorium dydaktycznego na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem procesów pogłębionego utleniania (AOPs) powstało w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków.

Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni.

W laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków znajdują się następujące stanowiska badawcze:

  • Koagulacji objętościowej (wstępne podczyszczanie ścieków),
  • Pogłębionego utlenianie zanieczyszczeń ze ścieków z wykorzystaniem reakcji Fentona,
  • Sorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym,
  • Pogłębionego utlenianie zanieczyszczeń ze ścieków z wykorzystaniem promieniowania UV,
  • Pogłębionego utlenianie zanieczyszczeń ze ścieków z wykorzystaniem O3 oraz H2O2.

Dotychczas w zasobach Zakładu były stanowiska do realizacji: procesu koagulacji, procesu Fentona
i sorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym . W ramach grantu przygotowano stanowiska do utleniania zanieczyszczeń za pomocą UV, O3 oraz H2O2..

Więcej informacji o laboratorium

 

 

Zmiana rozmiaru fontu