Poradniki podstawowych narzędzi i platform internetowych

Samorząd Studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska przygotował krótkie poradniki opisujące pierwsze kroki w podstawowych platformach i narzędziach internetowych, które ułatwiają kształcenie na odległość: Moodle, MS Teams, USOS, oraz Outlook (Webmail). Zapraszamy do zapoznania się z tymi instrukcjami:

Moodle

MS Teams

 

 

 

 

USOS

 

 

 

 

 

 

 

 


Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z poradnikami i instrukcjami dotyczącymi zdalnego nauczania.

Informacje wstępne:

Moodle:

USOS:

Przewodniki MS Teams:

Zmiana rozmiaru fontu