Biogospodarka w Inżynierii Środowiska

Biogospodarka jest nowym kierunkiem studiów, podejmującym zagadnienia związane ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami biomasy, bioenergetyką, wytwarzaniem produktów z surowców odnawialnych, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy). W celu lepszego dostosowania absolwenta do rynku pracy w programie studiów uwzględniono nowe rozwiązania proponowane opracowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program studiów uwzględnia wprowadzenie innowacyjnych form kształcenia, rozwijających kreatywność, umiejętności pracy w zespole (w tym kierowanie zespołem, organizacja pracy, motywacja i odpowiedzialność) oraz podnoszących świadomość związaną z odpowiedzialnością społeczną. Należy podkreślić, że w PW program jest realizowany we współpracy z innymi wydziałami, tj. Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz  Wydziałem Inżynierii Materiałowej.

Prezentacja oferty dydaktycznej na kierunku Biogospodarka II stopnia, specjalność: Biogospodarka w Inżynierii Środowiska (pdf)

 

Zmiana rozmiaru fontu