Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Katarzyny MISIOŁEK

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje
że w dniu 8 kwietnia 2024 roku o godz. 14:15,
w sali nr 115 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie

odbędzie się w trybie stacjonarnym
publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Katarzyny MISIOŁEK
na temat:
 „Proces biocementacji gruntów z wykorzystaniem bakterii ureolitycznych
streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. uczelni
promotor pomocniczy:
dr Katarzyna AFFEK
recenzenci:
dr hab. inż. Wioletta PRZYSTAŚ, prof. uczelni recenzja
z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA recenzja
z Politechniki Białostockiej

 

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu