Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anny WRONKI

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka
Politechniki Warszawskiej
uprzejmie informuje,
że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 900
w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w sali nr T105 w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr  Anny WRONKI
na temat:
„Analiza możliwości pełnienia wybranych usług systemowych przez mikrosystemy elektroenergetyczne”
streszczenie
promotor:
prof. dr hab. inż. Henryk KAPROŃ
promotor pomocniczy:
dr inż. Sławomir BIELECKI
recenzenci:
dr hab. inż. Paweł BUĆKO, prof. uczelni
– z Politechniki Gdańskiej
recenzja
dr hab. inż. Janusz LICHOTA, prof. uczelni
– z Politechniki Wrocławskiej
recenzja
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl  do dnia 28 września 2020 r. do godz. 12:00.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn – pt 9.00 – 15.00.
UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13)  na dzień przed planowaną wizytą.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW

Zmiana rozmiaru fontu