Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza ŚLADEWSKIEGO

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka
Politechniki Warszawskiej
uprzejmie informuje,
że w dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 1100
w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w sali nr T105 w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra inż. Łukasza ŚLADEWSKIEGO
na temat:
„On-line, automatic optimization of combustion process in coal-fired
power plant with utilization of an acoustic system for in-furnace
temperature distribution measurement”
streszczenie
promotor:
prof. dr hab. inż. Konrad ŚWIRSKI
recenzenci:
prof. dr  hab. inż. Wojciech NOWAK
– z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
recenzja
prof. dr hab. inż. Bohdan WĘGLOWSKI
– z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
recenzja
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl  do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie Wydziału Mechanicznego Energetyki  i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej www.meil.pw.edu.pl w zakładce ogłoszenia – stopnie i tytuły naukowe: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Stopnie-i-tytuly-naukowe
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn – pt 9.00 – 15.00.
UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13) na dzień przed planowaną wizytą.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW

 

 

Zmiana rozmiaru fontu