Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła GILEWSKIEGO

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka
Politechniki Warszawskiej
uprzejmie informuje,
że w dniu 15 września 2020 roku o godz. 1300
w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w sali nr 115 w Warszawie, ul. Nowowiejska 20,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Pawła GILEWSKIEGO
na temat:
       
Czułość modelowanego odpływu rzecznego w zlewni górskiej
na odwzorowanie rozkładu czasowo-przestrzennego opadu
   
streszczenie
   
   
 
   
promotor:
dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni
 
 
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
 
recenzenci:
prof. dr  hab. inż. Romuald SZYMKIEWICZ 
recenzja
 
– z Politechniki Gdańskiej
 
 
dr hab. Jarosław CHORMAŃSKI, prof. uczelni
recenzja
 
– ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
 
         
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl  do dnia 14 września 2020 r. do godz. 12:00.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn – pt 9.00 – 15.00.
UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13)  na dzień przed planowaną wizytą.
         

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW

 

 

Zmiana rozmiaru fontu