Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 29/2020 z dnia 14/05/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej od dnia 16 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 30/2020 z dnia 14/05/2020 zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 kwietnia w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 11 kwietnia do 15 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

* * *

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

* * *

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

* * *

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Zmiana rozmiaru fontu